HOME/WELCOME

Welkom, fijn dat U mijn website bekijkt!

Hier kunt U alles vinden over mijn publicaties, producties, persoonlijke berichten en ervaringen. De muziekuitgeverijen waar mijn werken zijn gepubliceerd en een overzicht van mijn composities en arrangementen voor welke doelgroep en/of bezetting.

Muziek van solo-instrument met pianobegeleiding tot harmonie orkest in symfonische bezetting. Muziek voor koor of solist tot melodic (marching) percussion ensemble en drumfanfare (marching band).

© Copyright 2015 – 2024

Op alles wat op deze website wordt gepubliceerd en/of wordt openbaargemaakt berust auteursrecht.

Overname van alles wat is gepubliceerd, anders dan gedeeltelijk voor studie of eigen gebruik, is vooraf toestemming vereist van de auteur volgens Artikel 16, sub: 1a;4e van de Nederlandse Auteurswet. © Overname met bronvermelding.

 

Wilco Bos is geboren en opgegroeid in Fijnaart en Heijningen (Gemeente Moerdijk).
Al op jonge leeftijd kwam hij in aanraking met slagwerk en blaasmuziek.
Wout de Wit, dirigent van de plaatselijke muziekvereniging “Crescendo” heeft de basis gelegd voor zijn muzikale aspiraties.

De liefde voor kerk en muziek, speciaal voor het orgel als instrument bij uitstek heeft er toe geleid dat hij op 15-jarige leeftijd zijn loopbaan begon als organist van de Hervormde Gemeente in Fijnaart (Dorpskerk), waar hij in januari 2002 ook de zilveren insigne ontving ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als organist.

In 1998 werd hij toegelaten tot het Genootschap van Nederlandse Componisten, lid als muziekuitgever van de Ver. Muziekuitgevers in Nederland (VMN) en leverde zijn aandeel aan de Alsbach Stichting te Naarden. Hij publiceerde ook onder de pseudoniemen:

Jack Gently en Jacco Polderman

Wilco Bos is lid van Nieuw Geneco en Buma/Stemra.

Voor vragen en informatie kunt U contact opnemen via het contactformulier

DEMO “Oekraine” Mel. Percussion Ensemble

DEMO “Rumba di Nathalie” Mel. Percussion Ensemble

DEMO “Dans nos obscurites” Mel. Percussion Ensemble

DEMO “Bless the Lord” Mel. Percussion Ensemble

 

DEMO “Angel in Heaven” HAFA & Melodic Percussion