COACHING

Werkplek bij Muziektherapie

 

Vanuit ervaringsdeskundigheid coaching, door het verzorgen van muziektherapie in de GGZ!

Contactformulier

Ervaringsverhalen

Muziek maken kan iedereen!!

Op de afdeling waar ik werk ontmoet ik Jeffrey.
Jeffrey lijkt onbereikbaar en er is vrijwel geen contact mogelijk.
Ik vraag Jeffrey of ik even naast hem mag komen zitten.
Hij schuift uitnodigend een kussen op de bank opzij,
zodat ik plaats kan nemen.
Zijn ogen stralen angst uit, maar blijkbaar vind hij het fijn dat ik in
zijn angstige momenten even zijn maatje wil zijn.
Ik blijf even heel stil naast hem zitten en vraag hem dan:
"Zal ik voor jou eens pianospelen"?
Jeffrey knikt instemmend.
Ik loop naar de digitale piano en speel zomaar al improviserend een
romantisch, rustgevend melodietje.
Tegelijk observeer ik de reactie van Jeffrey.
De verkrampte houding en de blik in zijn ogen veranderen.
Door mijn pianospel ontstaat een ontspannen sfeer,
waardoor hij zijn angst even kan delen door middel van muziek.
Dan gebeurt er iets met Jeffrey.
Hij staat op en komt naar me toe en begint spontaan op de toetsen
van de piano te slaan. Hij ontdekt dat het beroeren van de toetsen
van de piano een manier is om letterlijk, de angst van zich af te slaan.
Ik laat hem even zijn gang gaan.
Hij is helemaal onder de indruk en geobserveerd van de geluiden die
je allemaal uit zo'n digitale piano kunt halen.

Ik heb een eigen muziekgroep, zodat cliënten zelf kunnen ervaren,
hoe fijn het is om samen muziek te maken.
Muziek heeft mij ook altijd geholpen om, tegenslagen, verdriet en
teleurstellingen te verwerken. Dat wil ik graag doorgeven.

Binnen deze muziekgroep kunnen cliënten heel basic kennis maken
met muziek. Muziek begint met luisteren, daardoor kan en mag
iedereen meedoen!

Elke week ben ik met deze muziekgroep te vinden in het muzieklokaal.
Jeffrey gaat voor het eerst mee en vind het eigenlijk helemaal niks
om in een groep muziek te maken. Ik stel hem gerust en zeg dat hij
naast me mag komen zitten en dat hij verder helemaal niks moet en
ook gewoon mag luisteren hoe wij muziek maken.
Ik leg claves voor hem neer en zeg erbij, wanneer hij graag mee wil
doen hij daar gebruik van kan maken. Ik doe hem voor hoe je met
claves muziek kunt maken.

Met de groep zetten we samen een ritme op rond de djembé.
Iedereen mag op zijn manier bijdragen aan het ontstaan van het
percussie ritme, dat de basis vormt.
Na verloop van een half uur pakt Jeffrey spontaan de claves
en doet mee. Hij vind het blijkbaar toch leuk.

Jeffrey is inmiddels helemaal enthousiast geworden en is elke week
te vinden bij de muziekgroep. Intussen heeft hij aansluiting gevonden
bij een muziekvereniging, waar hij de grote trom mag slaan.
Hij heeft podiumervaring mogen opdoen tijdens een open podium.
Dat heeft hem zelfvertrouwen en moed gegeven.

Muziek is een prachtig middel om erbij te horen en je vrije tijd
te besteden. Bovendien heeft hij ervaren hoe geweldig het is om
actief muziek te doen en te beleven, omdat muziek nu eenmaal
te maken heeft met gevoel en emotie.

Muziek maken is verklanken van emotie!!!

 

Ervaringsverhaal muziek op de IC

1996 afdeling B0 Dr. Daniël den Hoed Kliniek – Rotterdam (Erasmus MC)

Als de dag van gisteren herinner ik mij de acute opname na de diagnose kanker, die ik kort daarvoor te horen had gekregen en met spoed moest worden opgenomen, wat gelukkig mijn redding is geweest. In totaal 6 intensieve chemokuren van 4 weken met daartussen een week rust zijn nodig geweest om de uitzaaiingen in longen, lymfe en buikholte schoon te branden. Omdat muziek mijn passie en mijn vak is mocht ik op de afdeling mijn keyboard installeren en kon ik zo tijdens mijn behandeling toch muziek blijven maken.

Ik ontmoette Annie, een lotgenoot met een ver gevorderd stadium van leverkanker, een lieve vrouw met een zwaar gereformeerde kerkelijke achtergrond. Regelmatig kreeg zij bezoek van de dominee, die haar geestelijk bij stond in dit zware proces. Helaas was ze na het bezoek vaak veel meer gedeprimeerd en in de put, dan ervoor. Zij hoorde mij in mijn kamer, die naast haar kamer was gelegen, vaak op mijn keyboard spelen en kwam regelmatig op bezoek om te luisteren naar muziek. We steunden elkaar en praatten heel veel over geloof, muziek en de impact van wat ons te wachten stond. Over het leven en de dood.

Omdat ik zelf kerkorganist ben, vond Annie al snel aansluiting bij mij en ze genoot van mijn muziek, die ik voor haar speelde op mijn keyboard. Al snel kwamen de verzoekjes van wil je wat voor me spelen Wilco. En dat niet alleen van Annie, maar ook van meerdere lotgenoten op de afdeling.

Na het bezoek van de dominee kwam ze vaak naar me toe met het verzoek om een psalm uit haar liedboek te willen spelen voor haar. Ik deed dat precies, zoals ik dat als kerkorganist ook zou doen, inleiding en het koraal. Het was voor mij een goede afleiding en een troost voor haar! Het deed ons allebei goed. Ze heeft me geen mooier compliment kunnen geven dan dat ze zei: “Wilco hier heb ik veel meer steun aan dan het bezoek van onze dominee”

Dat zegt natuurlijk heel veel wat muziek uiteindelijk met ons doet, zowel actief of passief, of je nu muziek maakt of er naar luistert. Het doet veel met je! Voor Annie gaf het haar gemoedsrust en putte er kracht uit. Voor mij was het een manier om mijn emoties te verwerken, want musiceren is uiteindelijk het verklanken van menselijke emoties!

Later toen we tijdens de dagbehandeling één keer in de drie weken een chemo moesten ophalen deden we dat ook en dronken we koffie na afloop. Meestal smaakte het door de behandeling natuurlijk helemaal niet maar het gaf ons weer wat hoop. Ook in het nazorg traject hielden we contact met elkaar over de verdere ontwikkelingen van onze behandeling.

De opname op B0 heeft voor mij veel impact gehad, vooral toen ik tijdens de laatste chemokuur in coma raakte en de IC noodzakelijk was. Wonderwel ben ik er goed door heen gekomen en van genezen. helaas heb ik ernstig nierfalen en aantasting van de tastzenuwen in handen en voeten er aan over gehouden. Momenteel is mijn nierfunctie minder dan 20% en sta ik op de lijst voor niertransplantatie of indien nodig dialyse. Muziek helpt mij nog steeds elke dag om alles wat mij nog te wachten staat te kunnen overwinnen.

Muziek in de zorg, Muziek als geneesmiddel, Muziek als ondersteunend medium. Het werkt!!!

Enschede, 18 maart 2019